Monday, January 23, 2012

For mye har blitt sagt.

Det vi trenger nå er ikke flere ord, men ren handling. Jeg skal derfor forsøke å formulere meg kort.

Utøya-massakren var et uttrykk for Guds vrede pga det betente forholdet mellom Israel og Norge, mener Per Haakonsen i Sarpsborg Krf.Ja, selvfølgelig mener han det, han er jo gal. Klin gæren. Som alle jøder, Israelitter og sympatisører. Og alle kristne, agnostikere, hedninger, hekser, troll, økonomer og andre voksne mennesker.
VI ER ALLE KLIN GÆRNE.
Sånn. Og først da er det mulig å forstå hvordan det kan ha seg at hele vårt verdenssamfunn er styrt av psykopater. Det ligger nemlig i menneskehetens natur, så lenge man lar grådighet og frykt overstyre selvdisiplin.
For selvdisiplin trenger man for å unngå og forringes moralsk og sjelelig. Det er ikke gratis å være et godt menneske, det krever faktisk at man gjør en jobb.

En psykopat er en person med manipulative trekk, svært liten evne til selvinnsikt og manglende samvittighet på andres vegne. Dette gjør vedkommende istand til å ta moralsk forkastelige avgjørelser på andres bekostning. Og vi står alle og ser på i stillhet, for vi har det så trygt og behagelig, og ikke minst gøy. Det har blitt gjort en grundig jobb for å holde oss distansert fra våre egentlige instinkter, som er å reagere mot urettferdighet. Skole, underholdning, religion, penger osv - de er effektive virkemidler som distraherer oss fra å praktisere selvdisiplin.

Når man skjønner dette, er det ganske lett å se hvordan psykopatene tyter oppover, og hvordan vi blir stående som passive tilskuere i våre egne liv.

Jeg har vært utrolig sint veldig lenge. Jeg kan ikke unngå og affekteres av så omfattende urettferdighet og galskap. Men ved å være sint, bidrar jeg kun til den negative energien. Ved å rope sinte ord for å kreve rettferdighet, blir jeg kun en klovn som bekrefter det motsatte av det jeg mener.

Jeg har nå bestemt meg for å fokusere på hvordan man kan fremkalle det beste i ethvert menneske. Jeg tror på godhet. Og jeg tror ikke det går an å være ond. Ondskapsfulle handlinger er et uttrykk for ubalanse og manglende selvkjærlighet, og det er dette vi bør jobbe med som art.

Jens Stoltenberg er ikke en dum mann. Han forstår de negative konsekvensene av sine avgjørelser. Men han tror han gjør det som "er rett". Anders Behring Breivik forstår også konsekvensene av sine handlinger. Også for ham var dette "riktig og nødvendig". Men hadde de begge forstått, og da mener jeg VIRKELIG forstått, i dypet av sine hjerter, hva de faktisk holder på med, da tror jeg de hadde stoppet begge to.


No comments:

Post a Comment