Thursday, October 13, 2011

Angående lærere.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å kommentere dagens medieoppslag angående den norske lærerstandens synkende kvalitet.

1. Jeg er enig.
2. Å basere utsagnet på IQ-målinger er mildt sagt problematisk, i neste rekke uetisk, og dessuten villedende ift sakens egentlige kjerne.

Men først og fremst; jeg er enig i at den lave kvaliteten på mange lærere idag er et stort samfunnsproblem. Dessverre er dette en meget komplisert problemstilling, da det er langt flere faktorer enn lønn, IQ og lav status som spiller inn. Jeg vil si at det som påstås er korrekt, men jeg er redd vinklingen i saken distraherer oss ifra å ta en titt på helheten som ligger til grunn for problemet. Som sagt, dette er et samfunnsproblem, og må derfor sees i kontekst med andre utfordringer i dagens samfunn. Hvis vi skal diskutere hvorfor og hvordan læreryrket har fått en så lav status, må vi også se på hva slags status som tillegges andre yrker idag. Mens lærere, sykeleiere, barnehageansatte og andre ansatte i helse- og omsorgssektoren stadig må ta til takke med lavere lønn enn mange andre yrker, kan ledere i store konserner fortsatt kose seg med unødvendig store pengesummer hvert år. Ære er ikke lenger synonymt med idealisme, uselviskhet og personlig karakter. Ære heller idag i en retning av stadig mer overfladiske verdier.

Jeg ser dette i sammenheng med en flere hundre år lang undertrykkelse av det menneskelige sinn. Vi har rett og slett glemt litt hvordan det er å være mennesker.

Hvis jeg skulle gjort problemstillingen om til et filmplott, ville det blitt omtrent slik:

Utviklingen til en unge arten Mennesket på planeten Jorden er i ferd med å kulminere i et slags stadie av "vinn- eller forsvinn". Planeten som en gang var en oase av skjønnhet i det unike solsystemet i Melkeveien lider nå under ekstrem forsøpling og forurensning. Dyre-og plantearter utryddes i rasende tempo, økosystemet står i fare, og millioner av mennesker sulter. Respekten for planeten har forduftet, nestekjærligheten blant menneskene ligger i dvale. Gammel visdom skyves under teppet, og hele planeten og artens skjebne ligger nå i hendene på noen få, grådige enkeltindivider. Disse har effektivt fått kontroll over hver minste krok i samfunnet ved å gjennomsyre alle områder av det, fra skole, forskning og helsesektor, til handelsstand, jordbruk og fiske, samt ved å gjøre bedrift ut av alle disse områdene. Det menneskene ikke riktig har tatt inn over seg, er at denne utviklingen er med på å ødelegge selve livsgrunnlaget for dem selv på planeten Jorden. Nå har de snart nådd toppen av hva planeten kan tolerere, og gode råd er dyre.

Vil menneskene klare å legge til side sine egoistiske krav, og se igjennom illusjonen og dypt inn i den virkelige eksistens? Og ikke minst, vil de rekke å gjøre det før det er for sent?

Opplev en art på randen av selvutslettelse i dette seigpinende thrillerdramaet, som ligger an til å kunne bli historiens mest spennende film noensinne!

No comments:

Post a Comment